ETS i Myra AB

Össlövsvägen 138
434 98 Kungsbacka

Jonas mobil: 0702 35 10 44
Malin mobil: 0702 70 99 79

Distributionselektriker.

Entreprenör inom energibranschen.

Utför kabelanvisningar och allt förekommande arbete
inom distribution av hög- och lågspänning.

Vägbelysning.